Hướng dẫn kích hoạt khóa học
Bước 1: Truy cập vào Bke.Edubit.vn
Bước 2: Chọn ĐĂNG NHẬP (hoặc ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản tại bke.edubit.vn)
Bước 3: Chọn KÍCH HOẠT KHÓA HỌC TRÊN thanh menu
Bước 4: Ở ô NHẬP MÃ KÍCH HOẠT, điền Mã kích hoạt bên dưới và ÁP DỤNG
Bước 5: Chọn VÀO HỌC trên thanh Menu để truy cập khóa học
Copy link