Hướng dẫn chia sẻ khóa học On.bke.edu.vn
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gieo Hạt
Vào Menu Tạo Liên Kết -> Tạo Đường Dẫn Gieo Hạt
Đường dẫn tạo link gieo hạt
Bước 2: Tạo đường dẫn gieo hạt
Bước 3: Bạn vào website on.bke.edu.vn
Bước 4: Chọn khóa học bạn muốn lan tỏa
Bước 5: Copy đường dẫn của khóa học
Bước 6: Tạo đường dẫn gieo hạt và chung tay lan tỏa giá trị cho cộng đồng
Bước 7: Bạn có thể rút gọn đường link gieo hạt trên bằng Bitly.com
Bước 8: Lấy link rút gọn đã được tạo và chia sẽ giá trị đến cộng đồng
Bước 9: Lan tỏa giá trị đến cộng đồng
Chúc bạn thành công
Copy link