Comment on page

Hướng dẫn chia sẻ khóa học bke.edu.vn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gieo Hạt
Lưu ý: nếu bạn chưa đăng ký, vui lòng đăng ký tại link: https://share.bke.edu.vn/
Bước 2: Tìm mã AFF
Lưu ý:
Các đại sứ cần cập nhật thông tin: Ngân hàng, số tài khoản chính xác
Bước 3: Bạn vào website bke.edu.vn
Bước 4: Chọn khóa học bạn muốn lan tỏa
Bước 5: Chọn đường dẫn của khóa học
Bước 6: Tạo đường dẫn gieo hạt và chung tay lan tỏa giá trị cho cộng đồng
Bước 7: Bạn có thể rút gọn đường link gieo hạt trên bằng Bitly.com
Lưu ý: "mã AFF" chính là số điện thoại bạn đăng ký khi mở tài khoản GIEO HẠT VỚI BKE
Bước 8: Lấy link rút gọn đã được tạo và chia sẻ giá trị đến cộng đồng
Bước 9: Lan tỏa giá trị đến cộng đồng
Sau khi bạn đăng nhập tài khoản của mình
Bước 1: Chọn thẻ "Chiến dịch" và làm theo hướng dẫn trên hình
Lưu ý: Bạn có thể chọn bất kỳ chiến dịch nào bạn muốn lan tỏa. Ở đây trong ví dụ này: là chọn chiến dịch "NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG"
Bước 2: vui lòng thao tác theo các hướng dẫn trên hình
Nếu bạn muốn tạo link rút gọn vui lòng làm theo hướng dẫn ở hình bên dưới
Chúc bạn thành công