Hướng dẫn chia sẻ khóa học On.bke.edu.vn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gieo Hạt

Vào Menu Tạo Liên Kết -> Tạo Đường Dẫn Gieo Hạt

Đường dẫn tạo link gieo hạt

Bước 2: Tạo đường dẫn gieo hạt

Bước 3: Bạn vào website on.bke.edu.vn

Bước 4: Chọn khóa học bạn muốn lan tỏa

Bước 5: Copy đường dẫn của khóa học

Bước 6: Tạo đường dẫn gieo hạt và chung tay lan tỏa giá trị cho cộng đồng

Bước 7: Bạn có thể rút gọn đường link gieo hạt trên bằng Bitly.com

Bước 8: Lấy link rút gọn đã được tạo và chia sẽ giá trị đến cộng đồng

Bước 9: Lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Chúc bạn thành công