Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Gieo Hạt

Bạn đăng nhập vào tài khoản gieo hạt của mình

Giao diện tài khoản Gieo Hạt

Bạn vào mục đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu của tôi

Bạn cần nhập mật khẩu mới cho tài khoản gieo hạt

Giao diện đổi mật khẩu

Tài khoản của bạn đã được đổi mật khẩu thành công

Giao diện đổi mật khẩu thành công

Chúc bạn thành công!