Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Gieo Hạt

Bạn đăng nhập vào tài khoản gieo hạt của mình sau đó nhấn vào Quản lý tài khoản

Bạn nhấn vào Thay đổi mật khẩu

Bạn cần nhập mật khẩu mới cho tài khoản gieo hạt

Tài khoản của bạn đã được đổi mật khẩu thành công

Chúc bạn thành công!

Last updated