Comment on page

Đăng ký tài khoản học Online

Bước 1: Truy cập vào trang https://hoc.bke.edu.vn/ chọn vào nút Đăng ký

Giao diện trang chủ khóa học online

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tài khoản sau đó bạn bấm vào Đăng ký để hoàn tất quá trình tạo tài khoản

Giao diện đăng ký tài khoản
Chúc bạn tạo tài khoản thành công